Gebrek aan fatsoen en een falende rechtstaat!

Als vervolg op het artikel “Kind van de Rekening?” van Trudy Keulers en prof. Arnold Heertje in het Katholiek Nieuwsblad volgen hier de briefwisselingen tussen Trudy Keulers en de klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming, en haar brief aan de Kinderombudsman.

Keulers_fragment

Een brief  van mevrouw Keulers aan de klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming. Lees hier >>
Bijlagen bij de brief:
Foto’s van de politie voor het huis
Foto’s van dezelfde politiewagen in Eindhoven

Een e-mail van de klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming aan mevrouw Keulers. Lees hier >>

Een brief van mevrouw Keulers aan de Kinderombudsman. Lees hier >>

En een vervolgbrief van mevrouw Keulers aan de Kinderombudsman met een toelichting.
Lees hier >>

Trudy Keulers is de oma van de kinderen en is tevens juriste.