Casus: Familie Mers – Jeugdzorg Utrecht

Mailwisseling inzake Familie Mers – Jeugdzorg Utrecht

From: A. Heertje
Sent: Tuesday, July 22, 2014 3:50 PM
To: j.dols@rvdk.minjus.nl
Cc: jdsprokkereef@bjzutrecht.nl ; esassen@bjzutrecht.nl ; Familie Mers
Subject: Familie Mers

Geachte mevrouw Dols,

Ik ben volledig op de hoogte van het dossier van de familie Mers.

Hoewel mevrouw Mers al enige jaren mede via u tot genoegen van Bureau Jeugdzorg als voogd optreedt, komt u in een recent rapport met reeksen beschuldigingen, aantijgingen en grievende uitspraken jegens de familie Mers, zonder enige onderliggende argumentatie. Deze handelwijze kan in onze rechtsorde het daglicht niet velen. Ernstiger is nog dat van uw inhumane optreden de betrokken kinderen en hun pleegouders op grove wijze de dupe zijn. U deinst er niet voor terug de rechters in deze zaak op het verkeerde been te zetten door het uiten van onjuistheden, maar ook door relevante stukken en rapporten achter te houden (zie reactie Ans Mers).

Van het beschermen van kinderen is geen sprake. De achtergrond van uw optreden is het perverse financi├źle belang dat Jeugdzorg Utrecht onder leiding van de heer Sprokkereef heeft bij het bot en ten onrechte verwijderen van de pleegouders Mers uit de levenssfeer van de kinderen.

U leent zich voor inhumane praktijken die de aandacht van de samenleving en de landelijke Raad voor de Kinderbescherming vergen. Daaraan zullen wij bijdragen.

Hoogachtend,

A. Heertje

Update: Familie Beretta – Jeugdzorg Gelderland

Klik hier voor achtergrondinformatie (Engels) behorend bij deze casus

Donderdag werd een positief bericht van de familie Beretta ontvangen. Zie hieronder.

From: Benilda Beretta
Sent: Thursday, July 17, 2014 8:12 PM
To: A. Heertje
Cc: b.olthof@bjzgelderland.nl ; H.Lomans@bjzgelderland.nl ; J.Oyewole@lindenhout.nl ; r.van.der.laan@bjzgelderland.nl
Subject: Re: www.humaniseringvandejeugdzorg.nl

Thank you for making this possible. You can’t escape the bond and love we have for each other. They did want to know why can’t they stay longer and visit with us. I had no answer. Gina wanted to make sure Paolo ate because she felt he needed to get stronger. He took care of Gina when she was a baby and helped her walk the first steps….

I am grateful for everything Paolo did. You can’t deny this love.

Benilda

photo1 photo2 photo3 photo4

From: Benilda Beretta
Sent: Friday, July 18, 2014 6:12 PM
To: A. Heertje
Cc: b.olthof@bjzgelderland.nl ; H.Lomans@bjzgelderland.nl ; J.Oyewole@lindenhout.nl ; r.van.der.laan@bjzgelderland.nl
Subject: Re: www.humaniseringvandejeugdzorg.nl

A short video to see the children with Pakebeer. Gina and George wished they could stay longer, but the judges will be deciding on that by next week. I hope we get at least a week to really enjoy out time together for the holidays.

Benilda Beretta

http://youtu.be/mb_yz0fkNjU

From: A. Heertje
Sent: Saturday, July 19, 2014 16:42 PM
To: Benilda Beretta
Subject: Re: www.humaniseringvandejeugdzorg.nl

Dear Benilda,

Thank you for the update. I am glad to read that the children are with you and your husband. You may rest assured that the fight for ‘humanisering van de jeugdzorg’ will continue.

With kind regards,

Arnold Heertje