Casus: Familie Mers – Jeugdzorg Utrecht

Mailwisseling inzake Familie Mers – Jeugdzorg Utrecht

From: A. Heertje
Sent: Tuesday, July 22, 2014 3:50 PM
To: j.dols@rvdk.minjus.nl
Cc: jdsprokkereef@bjzutrecht.nl ; esassen@bjzutrecht.nl ; Familie Mers
Subject: Familie Mers

Geachte mevrouw Dols,

Ik ben volledig op de hoogte van het dossier van de familie Mers.

Hoewel mevrouw Mers al enige jaren mede via u tot genoegen van Bureau Jeugdzorg als voogd optreedt, komt u in een recent rapport met reeksen beschuldigingen, aantijgingen en grievende uitspraken jegens de familie Mers, zonder enige onderliggende argumentatie. Deze handelwijze kan in onze rechtsorde het daglicht niet velen. Ernstiger is nog dat van uw inhumane optreden de betrokken kinderen en hun pleegouders op grove wijze de dupe zijn. U deinst er niet voor terug de rechters in deze zaak op het verkeerde been te zetten door het uiten van onjuistheden, maar ook door relevante stukken en rapporten achter te houden (zie reactie Ans Mers).

Van het beschermen van kinderen is geen sprake. De achtergrond van uw optreden is het perverse financi├źle belang dat Jeugdzorg Utrecht onder leiding van de heer Sprokkereef heeft bij het bot en ten onrechte verwijderen van de pleegouders Mers uit de levenssfeer van de kinderen.

U leent zich voor inhumane praktijken die de aandacht van de samenleving en de landelijke Raad voor de Kinderbescherming vergen. Daaraan zullen wij bijdragen.

Hoogachtend,

A. Heertje