Het Parool: recensie van boek Economie door Felix Rottenberg

Door: Felix Rottenberg – 28 juni 2014

Arnold Heertje publiceerde onlangs een aanstekelijk leerboek voor zijn oud-studenten en -leerlingen die vanaf de jaren zeventig op middelbare scholen door zijn boek De kern van de economie onderwezen werden in de economische theorie.

Heertje is een verre neef van mij, daar ben ik trots op. Hij is geestig en doet graag mee aan practical jokes. Zijn laatste boek bevat portretten van invloedrijke economen, behandelt de invloed van de Keynesiaanse theorie, beschrijft de werking van de informele economie en de rol van het zwarte circuit. De materie is toegankelijk opgeschreven en stimulerend omdat die in tijden van heftige bezuinigingen de andere kant van de economie laat zien: namelijk het oplossend vermogen van de economische wetenschap.

Heertje brengt in Economie een ode aan zijn leermeester Pieter Hennipman, die hij één van de belangrijkste economen van Nederland vindt. Heertje noemt hem een literair econoom. Deze prachtige typering hanteert hij, omdat Hennipman geen bijzondere kennis had van wiskunde. Omdat Hennipman tot de meest belezen economen ter wereld behoorde, was zijn denkkracht echter enorm. Dat stelde hem in staat zeer logisch te analyseren en conclusies op te stellen zonder een beroep te doen op formele wiskundige analyses.

Met deze aanbeveling van Heertje krijg je als alfaleerling meteen de neiging in de zomervakantie een volle week het werk van Hennipman te bestuderen. Nog beter: op audiëntie bij Heertje te gaan, op privaatles, om aan de hand van de inzichten van Hennipman de urgente economische kwesties van nu te analyseren.

Nee, nog beter is als Lodewijk Asscher, Jetta Klijnsma, Jet Bussemaker, Martin van Rijn en Jeroen Dijsselbloem, de mannen en vrouwen in het sociaaldemocratische smaldeel van het kabinet-Rutte, die dagelijks zware beslissingen moeten nemen, die invloed hebben op de werking van de economie, een Hennipmanseminar bij Heertje volgen.

Hennipman was de theoreticus van het welvaartsbegrip. De manier waarop de overheid welvaart voor burgers garandeert staat volop ter discussie. Onder druk van de VVD sluit de PvdA compromissen die een forse terugdringing van overheidszorg tot gevolg hebben. Heertje vat de denkbeelden van Hennipman, een vrijzinnig liberaal, glashelder samen. Essentieel is dat de uitkomsten van het markt- en prijsmechanisme niet een overheersend richtsnoer voor het economisch handelen in de samenleving kunnen zijn. Er is altijd een noodzaak voor andere methoden van besluitvorming, die een aanvulling moeten vormen op de uitkomsten van het marktmechanisme dan wel de marktwerking vervangen.

Als na de vakantie het kabinet de laatste hand legt aan de troonrede en Lodewijk Asscher iets van het denken van Hennipman wil laten doorklinken, zal Mark Rutte een driftbui niet kunnen onderdrukken.

Met deze aanbeveling wil je zo een week op Hennipmanseminar

Het Parool